Koolitamine

Elukestev õpe tähendab pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseks. Elukestev õpe on paratamatu, inimeste teadmised ja oskused arenevad koos ühiskonna muutuste ja tehnoloogia arenguga. Elukestva õppimise aluseks on tahe õppida, huvi meid ümbritseva maailma vastu ning oskus kasutada õigeid õppimismeetodeid. Elukestva õppimise peamisteks motivaatoriteks on suurem tööga ja endaga rahulolu, helgemad tulevikuperspektiivid, konkurentsivõime säilitamine ning kasvav sissetulek.

 

Elu seisneb pidevas õppimises, millegi uue omandamises, et paremini selles maailmas hakkama saada ning osata tunda mõnu elamisest. Selleks, et tekiks inimestel suurem soov oma elu veelgi täiuslikumaks muuta, peab inimene väärtustama haridust – hariduse omandamist, hariduse pakkujaid.

 

Elukestev õpe tähendab õppimist kogu elu. Elukestva õppimise aluseks on tahe õppida, huvi meid ümbritseva maailma vastu ning oskus kasutada õigeid õppimismeetodeid, mis annavad konkreetse isiku jaoks parimad tulemused.

2386_Estonian Song Festival_Kaarel Mikkin_1339805

Selleks, et õppida, peab olema tahe, huvi ja oskus õppida. Elukestev õpe on pidev protsess, mis saab oma alguse juba lapse sünniga. Esialgu mängib lapse elukestva õppe harjumuste kujundmisel suurt rolli lapsevanem, edasi juba lasteaed ja kool, kuid lapsevanema eeskuju ja huvi tundmine oma lapse tegevuste vastu, mõjutab elukestva õppe harjumusi veel pikalt.

 

Kui laps on saanud täiskasvanuks ja lõpetanud üldhariduskooli, ei saa jääda juba olemasolevatele teadmistele puhkama, sest maailm meie ümber muutub ja areneb ning inimesel tuleb nende muutustega kohaneda, kui ta soovib ühiskonnas edukalt hakkama saada. Täiskasvanueas koosneb elukestev õpe peamiselt koolitustest, enese arendamisest huvipakkuvates valdkondades ja ka nn mitteformaalsest õppest- teadmiste ja kogemuste jagatamisest.

Meie mõttemall on täis inspiratsiooni ja uuendusmeelsust

Avatud Ühiskonna peamine tegevusala on rahvusvaheline noorsootöö. Aastate jooksul oleme efektiivselt kaasanud organisatsiooni tegevusse kümneid vabatahtlike, koordineerinud Euroopa tasandil strateegilist koostööd ning mõjutanud protsesside kujunemist kohalikul tasandil. 

Teenused

Keskendume ainult neile valdkondadele milles oleme spetsialiseerunud.
0
%
POSITIIVNE TAGASISIDE
0
+
SPETSIALISTE MEESKONNAS
0
KOOLITUSTE ARV
0
+
RAHVUSVAHELISI KOOSTÖÖPROJEKTE

Usaldada tasub kogemusi

Meie meeskonnaga on seotud mitu huvitavat fakti

Rahvusvaheline kogemus

Organisatsioon on osalenud rohkem kui 50+ rahvusvahelise mõõtmega projektis nii Euroopa Liidus kui kaugemal.

Tunnustatud juhid

Maakondliku ja riikliku tasandi nominatsioonid: Aasta Vabatahtlik, Aasta Noorsootöötaja, Aasta Õpetaja jpt.

Töökogemus

Personalil on haridusvaldkonnas töötamise kogemust üheskoos kokku 92 aastat.

Usaldusväärsus

Avatud Ühiskonna partnerid on meid kaasanud tegevustesse mille dokumenteeritud eelarve on rohkem kui 2.1+ miljonit eurot.

Töötukassa koolituspartner

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise, saate valida sobiva kursuse meie avatud koolituste seast.

Võta meiega ühendust

+372 5639 1011

info@uhiskond.ee