Avatud Ühiskond MTÜ

Avatud Ühiskond on aktiivsetest kodanikest koosnev organisatsioon, mis näeb enda eesmärgina kohaliku tasandi arengu soodustamist ja kodanikuühiskonna arendamist. Organisatsiooni suunda on võimalik kujundada igal aktiivsel liikmel, kes tahab oma ideid teostada ja või teiste ideede teostamisele kaasa aidata läbi avatud ühiskonna põhimõtete. Avatud Ühiskonna põhitegevuseks on rahvusvahelistumise võimaldamine Eesti organisatsioonidele ning strateegiliste koostööprojektide koordineerimine. Avatud Ühiskond MTÜ koolituskeskuse klientideks on avalik-, era- ja kolmas sektor. Koolitusi korraldatakse vastavalt kliendi vajadustele eesti, inglise ja vene keeles läbi riikliku koolitustellimuse, töötukassa koolituskaardi partneri koolituste, avalike koolituste. Avatud Ühiskonna koolituskoja eesmärk on olla usaldusväärne koolitaja, mistõttu on ühingu lektorid eriala tunnustatud spetsialistid Eestis ja välismaal. Õppejõududel ning lektoritel on põhjalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ning pikaajaline kogemus koolituste läbiviimisel.

Avatud Ühiskond MTÜ on:

  1. Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (majandustegevusteade nr: 209280);
  2. Töötukassa koolituskaardi partner, et toetada tööotsijate töölesaamiseks vajalike kompetentse.
  3. Rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku Eurodesk liige ning Haridus- ja Noorteameti partner.

Dokumendid:

Ühe hääl võib muuta kogu auditooriumi oma - vaata milline on meie personali kõla

Kaia Laansoo

Juhatuse Liige, koolitaja

Kaia Laansoo on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli bakalaureuseõppe õigusteaduskonna ja hiljem siirdunud Tartu Ülikooli magistriõppesse anglistika erialale. Terve elu on Kaia töötanud andragoogina, õpetajana ja juristina. Aastate jooksul on tunnustatud mitmel korral aasta õpetajana nii erinevate koolide kui ka maavalitsuste poolt.Koolitaja on aastate jooksulkoordineerinud koolitusi nii Eestis kui ka välismaal - Türgis, Marokos, Küprosel ja Itaalias. Ta on õpetanud suhtlemispsühholoogiat mitu aastat erinevates gümnaasiumites, kutsekoolides ja koolitusasutustes.

Rynaldo Puusep

Juhatuse Liige, konsultant

Rynaldo Puusep on organisatsiooni juhatuse liige. Haridusteekonnana on ta valinud Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, riigiteaduste eriala. Ta on olnud Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevmeeskonna liige ja Eesti esindaja Euroopa Õpilasesinduste katusorganisatsioonis, kandideerinud kohalikel valimistel. Rynaldo Puusepa on nomineeritud Aasta Heaks Eeskujuks 2017, Aasta Vabatahtlikuks 2018, Aasta Noorsootöötajaks 2019. Viimased neli aastat on koordineerinud rahvusvahelisi koostööprojekte vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste vahel peamiselt Itaalias, Portugalis ja Rumeenias.

Anu Uusmaa

Tegevmeeskonna liige, koolitaja

Anu Uusmaa on omandanud Eesti Kunstiakadeemias bakalaureuse- ja magistrikraadi graafilise disaini erialal. Vastutab organisatsiooni kommunikatsioonihalduse ja eelarve stabiilsuse eest. Viib ellu digipädevuste suurendamisega seotud koolitusi. Anu huvitab avalikud suhted, vabaühenduste konkurentsivõimelisus, kommunikatsioon ja graafiline disain.

Asko Tamm

Juhatuse Liige, konsultant

Võta meiega ühendust

+372 5639 1011

info@uhiskond.ee