Rahvusvaheline koostöö

Avatud Ühiskond MTÜ viib ellu noorsootöö- ja noorteprojekte, pakkudes arengu- ja rahvusvahelise koostöö võimalusi nii noortele, noorsootöötajatele kui ka noortepoliitika kujundajatele.

Juhime tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aitame kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas. Eurodesk rahvusvahelise võrgustiku partnerina jagame tasuta informatsiooni kuidas Euroopa tasandil korraldada:

 • Noortevahetusi
 • Noorte osalusprojekte
 • Rahvusvahelisi noortealgatusi
 • Noorsootöötajate õpirännet
 • Organisatsioonide strateegilist koostööd rahvusvahelisel tasandil

Aitame Sind kui tunned huvi kuidas Euroopa Liidu programmide kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte haridus-, spordi- ja noortevaldkonnas.

Nõustamine ja konsultatsioon

Avatud Ühiskonna liikmetel on kokkupuuteid järgmiste programmidega mis võimaldavad toetada rahvusvahelist koostööd:

 • Euroopa Sotsiaalfond (ESF)
 • Euroopa Regionaalarengu fond (ERDF)
 • Keskkonna- ja Kliimameede (LIFE)
 • Solidaarsuskorpus (ESC)
 • Loov Euroopa
 • Kodanike Euroopa
 • Erasmus+
 • Siseriiklikud fondid: EAS, PRIA, KIK, Leader, jt.

Tutvu mõne meie poolt tehtud tööga. Meie projekte on toetatud rohkem kui 2.1€ miljoni väärtuses.

Erasmus+ 2020 2020-2-PT02-KA105-006990 GOOD PRACTICES ON YOUTH: SEMINAR Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-UK01-KA105-079293 Speak UP! Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-UK01-KA105-079292 The Ultimate Job Hunter Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-UK01-KA105-079291 Digital youth work Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-FI01-KA105-066712 Preventing Radicalization of Young People Through Youth Work Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-PT02-KA105-006882 Entreprene(U)r – Sharing Practices to Build New Futures Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-ES02-KA105-015113 (IM)MIGRANT Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-AT02-KA105-002763 You are not alone Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-PT02-KA105-006691 (E)C@MP – Entrepreneurship Competence Development Camp Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-RO01-KA105-078361 Engage, Connect, Empower Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-RO01-KA105-080734 Navigators on creative seas – 2nd edition Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-HU01-KA105-078390 Melting Games in Pécsvárad Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-HU01-KA105-078387 Key8 Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-PT02-KA105-006896 Breaking Myths, Building (Inclusive) Worlds Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-2-PT02-KA105-006898 Social Inclusion: The Truth Behind the Myths Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-PL01-KA105-080786 Youth without family Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-LV02-KA105-002978 You(th) are Europe! Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-ES02-KA105-014619 All together=All the colours: working sexual diversity in the youth field Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-PL01-KA105-081047 Drive me eco Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-RO01-KA105-078171 Education for a JOB Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-NO02-KA105-001689 YW-Count out loud Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-PL01-KA105-080991 Youth it UP Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-PL01-KA105-080483 The Master and Margarita- the European path of inclusion Toetuste register
Erasmus+ 2020 2020-1-PL01-KA105-079667 Passion for democracy Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-3-PT02-KA105-006319 PRO(IMPACT) – Working towards social impact Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-RO01-KA105-064267 Culturally welcomed Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-RO01-KA105-062854 Navigate by Compass Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-3-ES02-KA105-014165 Happiness and the city Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-PT01-KA204-061280 Sustainable Development Goals LABS Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-LV02-KA105-002708 Obverse and reverse Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-PT02-KA105-005808 WE ARE DIVERSITY! – YE Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-PL01-KA105-064106 Shape your thinking Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-UK01-KA105-062291 Stories of You(th)R Lives Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-RO01-KA105-062787 Find you(th)r creativity! Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-CY02-KA105-001581 Speak up, we are listening Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-PL01-KA105-064522 Youth overcome hatred Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-PT02-KA105-006054 YETI T – Youth Education Through Illustration Training Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-3-RO01-KA105-077850 Come Together Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-TR01-KA105-072433 Sustainable future with Erasmus+ Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-1-RO01-KA105-061382 Inclusion for all! Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-HU01-KA105-061401 iCitizen 2.0 Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-PT02-KA105-006074 Express U! A New Cultural Engagement to Social Inclusion Toetuste register
Erasmus+ 2019 2019-2-EE01-KA105-051794 Europhobia – The downfall of Democracy Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-1-EE01-KA105-047008 Populism – kas oht meie demokraatiale? Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-1-HU01-KA105-047505 Circus pedagogy for youth workers Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-1-TR01-KA105-057892 Cycling For Recycling Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-TR01-KA125-061501 Let’s Move For Health – 2 Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-IT03-KA105-014896 Working for (You)th! Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-PT02-KA105-005493 Breaking Barriers – Social Inclusion of Minorities Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-HU01-KA105-059918 Melting cultures in Pécsvárad Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-PT02-KA105-005495 Between difference and equalility: social inclusion of minorities Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-EL02-KA105-004665 ‘Diverse Youth Identities’ Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-IT03-KA105-014925 Creative Handmade: From passion to Entrepreneurship Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-3-TR01-KA125-061500 Volunteering Teams for Health – 2 Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-2-RO01-KA105-049723 Healthy Environment, Less Pollution Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-2-RO01-KA105-049904 Same boat Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-1-IT03-KA105-013649 Europe is Our Culture Toetuste register
Erasmus+ 2018 2018-1-RO01-KA105-048640 “Forum Theatre vs Youth Violence” Toetuste register
Erasmus+ 2017 2017-3-IT03-KA105-012781 RIGHTS NOW Toetuste register
Eurodeski võrgustiku kaart