Avatud Ühiskond MTÜ

Avatud Ühiskond on aktiivsetest kodanikest koosnev organisatsioon, mis näeb enda eesmärgina kohaliku tasandi arengu soodustamist ja kodanikuühiskonna arendamist. Organisatsiooni suunda on võimalik kujundada igal aktiivsel liikmel, kes tahab oma ideid teostada ja või teiste ideede teostamisele kaasa aidata läbi avatud ühiskonna põhimõtete. Avatud Ühiskonna põhitegevuseks on rahvusvahelistumise võimaldamine Eesti organisatsioonidele ning strateegiliste koostööprojektide koordineerimine, samas ka noortele osalusvõimaluste pakkumine.

 

Organisatsiooni liikmeks astumine ei eelda võõrkeelte oskust, kuid organisatsiooni tegevusalast ning liikmeskonnast tulenevalt eeldab tahet võõrkeeli õppida.

 

Organisatsioonis on võimalik astuda nelja töörühma liikmeks. Hetkel on töörühmades kokku aktiivselt osalemas 68 liiget:

 

Keskkonnakaitse töörühm rõhutab keskkonnakaitse ja rohelise elustiili edendamist. Töörühm on välja töötanud tööriistakomplekti koolide külastamiseks ja mitteformaalsete tundide läbiviimiseks, et suurendada teadlikust rohelise elustiili, keskkonnakaitse ja selle ainega seotud ideoloogiate kohta. Igal aastal korraldab töörühm flash-mobi või ürituse, et koristada üheskoos randa, taaskasutada jäätmeid, istutada puid, samal ajal kogudes raha heategevuslikuks otstarbeks. Töörühma eesmärk on rajada kogukonnaaed. Toetatakse Erasmus+ projektide loomist keskkonnateemadel.

Digitalismi töörühm keskendub koolivälise tegevuse pakkumisele  digikompetentside suurendamise valdkonnas. Organisatsioon on viimased viis aastat korraldanud SmartLabi tunde, et õpetada õpilastele programmeerimise, robootika ja Interneti-turvalisuse põhitõdesid. SmartLabide eesmärk on toetada ja edendada noorte IT-alast koolijärgset tegevust, et tõsta IT-teadlikkust ja suurendada nende noorte arvu, kes valivad reaal- või IT-õppe. Pikemas perspektiivis võimaldab see suurendada IT-spetsialistide arvu Eestis ja vähendada noorte tööpuudust. Nutillaboreid viiakse läbi koos Microsoft Eesti ja Look@World Foundationiga. Kuna organisatsioonil on usaldusväärsed IT-teadmised, arendavad kõik infosüsteemid (kodulehed, digimängud, suhtlus) organisatsiooni liikmed.

Vaimse tervise töörühm keskendub praktiliste ja tõenduspõhiste oskuste õpetamisele, et tulla toime oma emotsioonide, stressi ja keskendumisvõimega. Eesmärk saavutatakse teadveloleku tööriistakomplektide ja stressi vähendamise mitteformaalsete töötubade kaudu. Praktilised oskused oma psühholoogilise heaolu toetamiseks leiavad ühiskonnas laialdast kasutamist, et igaüks saaks olla hoolivam enda ja teiste suhtes. Praktilist tuge pakume peamiselt õpilastele keskendumise, tasakaalu ja sisemise rahu suurendamiseks läbi teadlikkuse tõstmise. Seda saab kõige tõhusamalt teha meie mitmeosaliste kursuste kaudu, mis keskenduvad praktiliste muutuste loomisele. Lisavõimalusena oleme loonud praktilise käsiraamatu, mis sisaldab lisaks tutvustusele ja harjutustele vastuseid korduma kippuvatele küsimustele, trikinurka jne.

Poliitika töörühm rõhutab demokraatliku kodakondsuse ja ühiskonnaelus aktiivse osalemise edendamist. Eesmärk on arhiveeritud läbi seadusandlike muudatuste ettepanekute ja propageerimise kohalikul ja riiklikul tasandil. Organisatsiooni poliitikaharu korraldab mõttetalguid, poliitilisi debatte, avaldab artikleid meedias organisatsiooni väärtuste ja tegevuskava propageerimiseks, loob hooajalisi liikumisi ja kampaaniaid, et tõsta teadlikkust päevakajaliste poliitiliste teemade kohta.  Suur hulk organisatsiooni vabatahtlike on politoloogia ja valitsemise eriala üliõpilased.

 

Kasuta meie kontaktivormi, et anda teada enda soovist astuda liikmeks

Avatud Ühiskond MTÜ on:

  1. Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutusena (majandustegevusteade nr: 209280);
  2. Töötukassa koolituskaardi partner, et toetada tööotsijate töölesaamiseks vajalike kompetentse.
  3. Rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku Eurodesk liige ning Haridus- ja Noorteameti partner.

Dokumendid:

Võta meiega ühendust

+372 5639 1011

info@uhiskond.ee